Zaznacz stronę
Pogoda Sasino z serwisu

Ciekocino to nieduża wieś leżąca przy rozstaju dróg z Choczewa do Sasina i Słajszewa. Miejscowość powstała zapewne dzięki przepływającej tu rzeczce Chełst.

Jeszcze niedawno był tu pokaźny i znaczący w okolicy młyn oraz piekarnia. Dziś pozostała tylko piekarnia.

We wsi znajduje się także hodowla pstrąga oraz przetwórnia ryb. Historyczną budowlą jest także tutejszy kościół. We wsi funkcjonuje również szkoła.

Miejscowi rolnicy wykorzystują walory przyrodnicze miejscowości oraz bliskość morza (ok. 6 km). Rozwijają tutaj agroturystykę.

Corocznie coraz większe rzesze turystów odwiedzają tę do niedawna zwyczajną i cichą wieś.